Հայ Մամուլի Պատմություն


Բագին, Կ. Պոլիս, 1911-1912

Հավելված «Ազատամարտ»-ի: (Գրական, գեղարվեստական, գիտական շաբաթաթերթ):

Պատ. տնօր.` Վահան >>

Ջավախք, Ախալքալաք, 1913-1916

Գրական-հասարակական շաբաթաթերթ (ապա` երկշաբաթաթերթ):

Խմբ.- հրատ.` Վարդան Շահպարոնյան:

8 էջ, 31 >>

Հայաստանի աշխատավոր, Երևան, 1917-1919

Օրգան Հ. Հ. Դաշնակցությհան Երևանի կենտրոնական և տեղական կոմիտեների (շաբաթը 3 անգամ): Խմբ. Վահան >>

Գործ, Բաքու, 1917- 1918

Գրական, գիտական, հասարակական և քաղաքական ամսագիր:

Խմբ.` Կոստանդին Կրասիլինիկյան, հրատ.` Սարգիս >>

Հայաստանի Կոոպերացիա, Երևան, 1919-1920

Օրգան Երևանի նահանգի կոոպերատիվների միության:

Երկշաբաթաթերթ:

Խմբ.` Ս. Վրացյան, ապա` խմբ. >>

Նորք, Երևան, 1922-1928

Գրական, գիտական և քաղաքական, ապա գրական, հասարակական և քաղաքական հանդես:

Խմբ.-թյամբ` Աշոտ >>

Մուրճ, Երևան, 1922- 1923

Գրական- գեղարվեստական- քննադատական պարբերական (հանդես), նվիրված պրոլետարական գրականության: >>

Քուրա, Մոսկվա, 1923, 1928

Գրական-գեղարվեստական, սատիրական թերթ:

Օրգան պրոլետարական ստեղծագործության: Հրատ. «Մուրճ և >>

Շեշտ, Երևան, 1923

Ժուռնալ ծաղր ու ծանակի, մարդկանց ու ժամանակի:

Խմբ.` Վահան Թոթովենց:

(1-3), 4 էջ, 31 X 24 սմ:

>>

Հայ խոսնակ, Կ. Պոլիս, 1924-1939

Հանդես կրոնական, բարոյական և գրական (ամսաթերթ, կարճ ժամանակ` կիսամսյա):

Արտ.` Զարմայր քհ. >>