Հայ Մամուլի Պատմություն

Սովետական գրականություն, Երևան, 1934-1980 (Շ)

Գրական-գեղարվեստական, տեսական-քննադատական ամսագիր: Օրգան Հայաստանի սովետական գրողների միության: