Հայ Մամուլի Պատմություն

Կարմիր մոծակ, Երևան, 1926-1927

Երգիծաբանական երկշաբաթաթերթ:

Խմբ. կազմ.` Ար. Երզնկյան, Էդուարդ Խոճիկ:

(1-6), 8-16 էջ, 31 X 23 սմ: