Հայ Մամուլի Պատմություն

Զուռնա, Երևան, 1924

Երգիծաթերթ:

Խմբ.` Էդվարդ Խոճիկ:

(Մեկ համար), 16 էջ, 31 X 24սմ: