Հայ Մամուլի Պատմություն

Հայ խոսնակ, Կ. Պոլիս, 1924-1939

Հանդես կրոնական, բարոյական և գրական (ամսաթերթ, կարճ ժամանակ` կիսամսյա):

Արտ.` Զարմայր քհ. Կեզյուրյան, խմբ.` Արտավազդ վ. Սյուրմեյան, ապա` Մեսրոպ արք. Նարոյան, վերջում` արտոն.- խմբ. Զ. Կեզյուրյան:

72, ապա.` 20 էջ, 29 X 21 սմ:

(Շարուն. Կ. Պոլսի «Տաճար»-ի, տե’ս նաև «Հայ խոսնակ» տարեգիրք):