Հայ Մամուլի Պատմություն

Հայաստանի Կոոպերացիա, Երևան, 1919-1920

Օրգան Երևանի նահանգի կոոպերատիվների միության:

Երկշաբաթաթերթ:

Խմբ.` Ս. Վրացյան, ապա` խմբ. կոլեգիա (Դ. Անանուն):

32-54 էջ, 26 X 17 սմ:

Տպ. Էջմիածնի: