Հայ Մամուլի Պատմություն

Գործ, Բաքու, 1917- 1918

Գրական, գիտական, հասարակական և քաղաքական ամսագիր:

Խմբ.` Կոստանդին Կրասիլինիկյան, հրատ.` Սարգիս Տեր- Ղազարյան:

136- 184 էջ, 26 X 18 սմ:

Տպ. Կարապետյան եղբ.: