Հայ Մամուլի Պատմություն

Գեղարվեստ, Թիֆլիս, 1908-1909, 1911, 1913, 1917, 1921

Գրական, արվեստագիտական, երաժշտական պատկերազարդ հանդես:

Խմբ.- հրատ.` Գարեգին Լևոնյան:

(1-7 գիրք), 108-280 էջ,30 X 21 սմ:

Տպ. Ն. Աղանյանի, ապա` Մ. Մարտիրոսյանի, ապա` «Սլովո»: