Հայ Մամուլի Պատմություն

Նոր Դպրոց, Թիֆլիս, 1908-1913

Ամսագիր: Հրատարակություն Կովկասի հայոց դպրոցների ուսուցիչների և վարժուհիների միության կենտրոնական վարչության:

Պատ. Խմբ.` Իսահակ Հարությունյան, 1911-ից` Հովհաննես Տեր- Միրաքյան, ապա նաև` Արտաշես Աբեղյան:

80-102 էջ, 26 X 17 սմ:

Տպ. «Հերմես» ապա` Ն. Աղանյանցի, ապա` «Պրոգրես»:

(1911-12 թվականներին` շաբաթաթերթ, տարին 40 համար, 36 էջ, երկու միացյալ համարներով):