Հայ Մամուլի Պատմություն

Հուշարար, Թիֆլիս, 1907-1909, 1912-1913

Թատերական, գրական-գեղարվեստական պատկերազարդ երկշաբաթաթերթ, ապա` ալմանախ:

Խմբ.- հրատ.` Մարիամ Մեհրաբյան (փաստորեն` Արամ Վրույր),ապա` Գ. Իփեկյան: