Հայ Մամուլի Պատմություն

Հովիվ, Թիֆլիս, 1906-1910

Հոգևոր, բարոյական, պատմական, հասարակական և մանկավարժական շաբաթաթերթ:

Խմբ.- հրատ.` Եզնիկ ա. Ք. Երզնկյան:

16 էջ, 31 X 23 սմ:

Տպ. Վրաց հրատ. Ընկ-թյան:

(Տե’ս «Հովիտ», Թիֆլիս):