Հայ Մամուլի Պատմություն

Լումա, Թիֆլիս, 1896-1912

Գրական, քաղաքական, պատմական և հանրային ամսագիր (նախ կիսամյա, ապա` երկամսյա):

Խմբ.- հրատ.` Գյուտ ավ. Ք. Աղանյանց:

64 էջ, 25 X 16 սմ:

Տպ. Մ. Շարաձեի և ընկ. ապա` Մ. Ռոտինյանցի, Ար. Քութաթելաձեի, Ն. Աղանյանցի: