Հայ Մամուլի Պատմություն

Հանդես գրականական և պատմական, Մոսկվա, 1888-1890, 1894-1896, (Պարբերագիրք)

Խմբ.-հրատ.` Մկրտիչ Բարխուդարյան:

(Գիրք Ա-Է), 360-389 էջ, 23 X 15 սմ:

Տպ. Օ. Հերբեկի, ապա` Ք. Բարխուդարյանի: