Հայ Մամուլի Պատմություն


Դիտակ Բյուզանդյան, 1812, Վենետիկ 1812-1816

Պատմություն քաղաքական և պատերազմական, բանասիրական ու եկեղեցական դիպվածներու, որ հիմըկվան >>

Եղանակ Բյուզանդյան, Վենետիկ, 1803-1820

(Տարեգիր): Ի միաբանութենե Մխիթարյան: Խմբ. Ղուկաս Վ. Ինճիճյան:

288-300 էջ, 15 X 10 սմ:

Տպ. Ս. >>

Եվրոպա, Վիեննա, 1847-1836

Շաբաթական լուրեր, ապա քաղաքական և ուսումնասիրական կիսամսյա, 1858-ից` օրագիր ընտանեկան (կրկին >>

Երևակ, 1857, Կ. Պոլիս, 1857- 1862, 1864-1866

Տետրակ կիսամսյա. Կրոնական, ուսումնական, բանասիրական, նոր շրջանում` հանդես ութօրյա:

Խմբ. և տեր` >>

Զուռնա, Երևան, 1924

Երգիծաթերթ:

Խմբ.` Էդվարդ Խոճիկ:

(Մեկ համար), 16 էջ, 31 X 24սմ:

>>

Լումա, Թիֆլիս, 1896-1912

Գրական, քաղաքական, պատմական և հանրային ամսագիր (նախ կիսամյա, ապա` երկամսյա):

Խմբ.- հրատ.` Գյուտ >>

Կարմիր մոծակ, Երևան, 1926-1927

Երգիծաբանական երկշաբաթաթերթ:

Խմբ. կազմ.` Ար. Երզնկյան, Էդուարդ Խոճիկ:

(1-6), 8-16 էջ,  31 X 23 >>

Կովկաս, Թիֆլիս, 1846-1847

Կազեթա քաղաքական և բանասիրական, ապա Լրագիր քաղաքական և բանասիրական (շաբաթաթերթ):

Խմբ-ներ` >>

Կռունկ Հայոց աշխարհին, Թիֆլիս, 1860-1863

Հանդես ամսօրյա: Ազգային, բարոյական լուսավորության, նվիրյալ նախնի և արդի Հայաստանյայց:

Հրատ. և >>

Հայաստանի աշխատավոր, Երևան, 1917-1919

Օրգան Հ. Հ. Դաշնակցությհան Երևանի կենտրոնական և տեղական կոմիտեների (շաբաթը 3 անգամ): Խմբ. Վահան >>