Հայ Մամուլի Պատմություն

Երևակ, 1857, Կ. Պոլիս, 1857- 1862, 1864-1866

Տետրակ կիսամսյա. Կրոնական, ուսումնական, բանասիրական, նոր շրջանում` հանդես ութօրյա:

Խմբ. և տեր` Հովհաննես Տերոյենց (Չամուռճյան):

1864-ից` Նոր շրջան:

32 էջ, 21 X 15սմ, ապա` 8 էջ, 28 X 21սմ:

Տպ. Հ. Տերոյենցի: