Հայ Մամուլի Պատմություն

Շեշտ, Երևան, 1923

Ժուռնալ ծաղր ու ծանակի, մարդկանց ու ժամանակի:

Խմբ.` Վահան Թոթովենց:

(1-3), 4 էջ, 31 X 24 սմ: