Հայ Մամուլի Պատմություն

Մուրճ, Թիֆլիս, 1889- 1907

Գրական, հասարակական և քաղաքական ամսագիր:

Խմբ.- հրատ.` Ավետիք Արասխանյանց, ապա հրատ.` Ֆիլիպ. Վարդազարյան:

1901-ից` նոր շրջան: Խմբ- հրատ. Կ. Կրասիլնիկյան, ապա  պատ. խմբ.` Հ. Սպենդիարյան, հրատ.` Վ. Քանանյան,  ապա խմբ.- հրատ.` Լ. Սարգսյան:

126-300 էջ, 26 X 17 սմ:

Տպ. Մ. Ռոտինյանցի, ապա` Վրաց. հրատ. ընկերության, ապա` «Հերմես», վերջում` Ա. Քութաթելաձեի:

(Տե’ս Քացախյան Կ.- Մատենագիտություն «Մուրճ» ամսագրի. Երևան, 1977, XXII+775 էջ):