Հայ Մամուլի Պատմություն

Մուրճ, Երևան, 1922- 1923

Գրական- գեղարվեստական- քննադատական պարբերական (հանդես), նվիրված պրոլետարական գրականության: Օրգան պրոլետարական գրողների:

Խմբ.` Ազատ Վշտունի:

(1-5), 24- 56 էջ, 30 X 23 սմ: