Հայ Մամուլի Պատմություն

Մեղու Հայաստանի, Թիֆլիս, 1858-1886

Լրագիր քաղաքական, բանասիրական և առևտրական: (Շաբաթաթերթ, եռօրյա, օրաթերթ):

Խմբ.` Ստեփանոս քհ. Մանդինյանց:

8 էջ, 31 X 22 սմ:

1863-ից` նոր շրջան. լրագիր քաղաքական և բանասիրական, խմբ.` Պետրոս Սիմեոնյանց, հրատ` Համբ. Էնֆիաճյանց:

1880-ից երկօրյա, եռօրյա և նորից` շաբաթաթերթ:

4 էջ, 61X 40 սմ:

Տպ. Ներսիսյան դպրոցի, ապա Էնֆիաճյանց և ընկ., ապա` Ռոտինյանի:

(1911 թ. հունվարի 30-ին լույս է տեսել «Մեղու Հայասատանի»-ի մեկ համար, Պ. Սիմեոնյանի մահվան առթիվ):