Հայ Մամուլի Պատմություն

Մեղու, Կ.Պոլիս, 1856-1865, 1870-1874

Հանդես կիսամսյա: Հավաքածո բարոյական, բանասիրական, գրագիտական, տնտեսական, առևտրական և զվարճալի գիտելյաց:

Խմբ.- տնօր.` Հարություն Սըվաճյան (1856-1862) ապա` Հովհաննես Հովվյան (1863), Աբրահամ Մուրադյան (1863), կրկին` Հ. Սըվաճյան (1870-1872), ապա` Հակոբ Պարոնյան (1872-1874):

Կարճ ժամանակ խմբ-ներ են եղել նաև Արմ. Հայկունին, Գր. Պարտիզպանյանը:

(1859-ից` տասնօրյա, 1863-ից` հանդես շաբաթական, 1870-ից` եռօրյա հանդես):

24 էջ, 24 X16  սմ, ապա` 8 էջ, 30 X 22 սմ, վերջում 4 էջ, 45 X 30 սմ:

Տպ.Արապյան եղբ., ապա` Ռ. Քյուրքճյանի, Ասլանյանի, Հ. Մյուհենտիսյանի, «Համազգային», Պետր. Ճիզվեճյանի: