Հայ Մամուլի Պատմություն

Մարմնամարզ, Կ. Պոլիս, 1911- 1914

Պատկերազարդ ամսաթերթ ազգային ֆիզիկական կրթության. ապա` կիսամսյա հանդես:

Խմբ.` Հ. Ճ. Սիրունի (կարճ ժամանակ), արտ.` Շավարշ Քրիսյան,պատ. տնօր.` Կ. Ունճյան:

32 էջ, 25 X 18 սմ:

Տպ. Գ. Պաղտատլյանի, ապա` Օ. Արզումանի: