Հայ Մամուլի Պատմություն

Մանզումէի Էֆիքյար, Կ. Պոլիս, 1901-1909, 1912-1917

Ազգային, քաղաքական, գրական, գիտական և տնտեսական օրաթերթ, ապա` հայաթերթ առավոտյան, վերջում` ազատական անկախ պատկերազարդ օրաթերթ:

Հիմնադիր` Կար. Փանոսյան, տեր և տնօր.` Հովհաննես Գայսերյան, խմբ-ներ.` Երվ. Տեր- Անդրեասյան, Միսաք Գոչունյան (Քասիմ), Հակոբ Տեր- Հակոբյան, վերջում` Սմբ. Բյուրատ և Ա. Անտոնյան:

4 էջ, 65 X 46 սմ:

Տպ. Մինասյանի:

(Հայերեն  և հայատառ թուրքերեն):