Հայ Մամուլի Պատմություն

Ճռաքաղ, Մոսկվա, 1858-1862

Ամսագիր բանասիրական:

Հրատարակեալ Մսերայ Մագիստրոսէ Մսերեանց եւ ի Զարմայրայ Մսերեանց:

32-48 էջ, 23 X 16սմ:

Տպ. Լազարյան Ճեմարանի:

(Գրաբար: 1858-ին և 1862-ին անվանվել է «Ժողովածու»):