Հայ Մամուլի Պատմություն

Հյուսիս, Պետերբուրգ, 1863-1864

Բազմավեպ լրագիր (շաբաթաթերթ):

Հրատ.` Ռափայել Պատկանյան:

(1-   34), 8 էջ, 34 X 23 սմ:

Սեփական տպարան: