Հայ Մամուլի Պատմություն

Հայք, Նյու Յորք, 1891- 1898

Հանդես ազգային, գրական և քաղաքական (նախ կիսամսյա. ազգային, քաղաքական և առողջաբանական): Հրատարակություն «Հայկական միության»:

Խմբ. և տեր` Մ. Սմբատ Գաբրիելյան:

8 էջ, 28 X 20 սմ:

Տպ. Հ. Էկինյանի, ապա` Գաբրիելյանի:

(Մեկընդմեջ 8 էջ ևս անգլերեն):