Հայ Մամուլի Պատմություն

Արփի Արարատյան, 1853, Զմյուռնիա, 1853-1856

Օրագիր բանասիրական, ազգային, ուսումնական և տնտեսական (ամսաթերթ):

Խմբագրությամբ` Հարություն և Կարապետ Տետեյան եղբարց:

(31 համար), 8-16 էջ, 27 X 19 սմ:

Տպ. Տետեյան եղբ.: