Հայ Մամուլի Պատմություն

Արձագանք, 1882, Թիֆլիս, 1882-1898

Գրական և քաղաքական լրագիր (շաբաթաթերթ, վերջում` երկօրյա):

Խմբ.-հրատ.` Աբգար Հովհաննիսյան:

8 էջ, 38 X 28 սմ, ապա 4 էջ, 61 X 44 սմ:

Տպ. Հովհ. Մարտիրոսյանի, ապա` Մ. Ն. Մարտիրոսյանի:

(Շարուն. «Փորձ»-ի):