Հայ Մամուլի Պատմություն

Արծուի Վասպուրական, Կ. Պոլիս, 1855-1856, Վարագ /Վան/, 1858-1864, Կ. Պոլիս, 1872-1874

Թռուցեալ հայրէնասեր թեւօք ՅԱրծրունի Գահեն Ի Վանտոսպ: Ամսաթերթ (վերջում շաբաթաթերթ):

Խմբ. Մկրտիչ Վ. Խրիմյան (1855-1863) և աշակերտաց (1863-1864), ապա` Ս. Մանուել Անանյան (1872-1874):

32 էջ, 21 X 14 սմ,  վերջում` 4 էջ, 34 X 24 սմ:

Տպ.(Կ. Պոլիս)` Արապյանց եղբ., (Վանում)` սեփական:

(Գրաբար, վերջին շրջանում գրաբարախառն աշխարհաբար):