Հայ Մամուլի Պատմություն

Արաքս, Պետերբուրգ, 1887- 1898

Պատկերազարդ հանդես: Գրական և գեղարվեստական (վեցամյա):

Խմբ.-հրատ. Սիմեոն Գուլամիրյանց:

160-230 էջ, 24 X 15 սմ:

Տպ. Սկորոխոդովի, ապա` Լիբերմանի: