Հայ Մամուլի Պատմություն

Արարատ, Վաղարշապատ (Էջմիածին), 1868-1919

Կրոնական, բարոյական, պատմական, բանասիրական և ազգային: Պաշտոնական ամսագիր Հայրապետական աթոռ ս. Էջմիածնի:

Խմբ-ներ` Աբել արք. Մխիթարյան, ապա Խորեն Ստեփանե, Արիստ. Եպ. Դավթյան Կարապետ վ. Մկրտչյան, Գալուստ Տեր- Մկրտչյան, Գար. Արք. Հովսեփյան, Մ. Տեր- Մկրտչյան, Հուսիկ արքեպիսկոպոս, Աբել աբ. Աբրահամյան (Նազարյան), Մ. Տեր- Մովսիսիյան (Մագիստրոս), Ներս. Վ. Միքայելյան, Բաբկեն վ. Աղավելյան, Տիրայր վարդապետ, Գյուտ վարդապետ:

16-120 էջ, 31 X 23 սմ, ապա` 25 X 16 սմ:

Տպ. Մայր Աթոռի:

(Տե’ս Կոծինյան Սեդա- Մատենագիտություն «Արարատ» ամսագրի, Էջմիածին, 1970, XVI+ էջ):