Հայ Մամուլի Պատմություն

Ապտակ, Աթենք, 1894, Լոնդոն, 1895-1897

Երգիծաբանական քաղքական հանդես: Միամսյա թերթ (պատկերազարդ): Հրատ. Հնչակյան կուսակցության:

Խմբ.- ներ` Ավետիս Նազարբեկ ( Լեռենց) և Պ. Մարիմյան:

4 էջ, 34 X 28 սմ:

«Հայկ. ազատ տպ.»: