Հայ Մամուլի Պատմություն

Անահիտ 1898, Փարիզ, 1898-1911, 1929-1940, 1946-1949

Ազգային, գրական, գեղարվեստական (ամսագիր, երկամսյա, ապա` եռամսյա, վերջում` վեցամսյա):

1929` նոր շրջան հանդես մտածման և արվեստի:

Խմբ.-հրատ.` Արշակ Չոպանյան:

32-128 էջ, 28 X 22 սմ:

Տպ. Ա. Տոհրամաճյանի, ապա` Կ. Ներսիսյանի, ապա` Թյուրապյանի