Հայ Մամուլի Պատմություն

Աղբյուր, Թիֆլիս, 1883-1918

Պատկերազարդ մանկական ամսագիր («Դաստիարակ») մանկավարժական հանդես- հավելվածով ծնողների և դաստիարակների համար):

Խմբ.-հրատ.` ընկերության, ապա Ն. Աղանյանի, Հ. Մարտիրոսյանի:

(Ունեցել է «Աղբյուրի ակունքը» հավելվածը, տե’ս «Տարազ»):