Հայ Մամուլի Պատմություն

Ազդակ, Կ.Պոլիս, 1908-1909

Շաբաթաթերթ  գրական, հասարակական, քաղաքական:

Արտ.` Ալեքսան Միսաքյան, խմբ.` Շավարշ Միսաքյան, Գեղամ Բարսեղյան, Վահրամ Թաթուլ, Զապել Եսայան:

/1-41/, 16-32 էջ,  27 X19.5 սմ:

Տպ. Ռ. Սարգսյանի, ապա` Արշակ Կարոյանի: