Հայ Մամուլի Պատմություն

Հայաստանի աշխատավոր, Երևան, 1917-1919

Օրգան Հ. Հ. Դաշնակցությհան Երևանի կենտրոնական և տեղական կոմիտեների (շաբաթը 3 անգամ): Խմբ. Վահան Խորենի, վերջում` խմբ. մարմին:

2-4 էջ, 53 X 35 սմ, ապա` 57 X 41 սմ:

Տպ. Ներքին գործոց նախարարության, ապա` «Ուրարտիա»: