Հայ Մամուլի Պատմություն

Հասկեր, Թիֆլիս, 1905-1917, 1922

Մանկական պատկերազարդ ամսագիր:

Հրատարակություն «Նվեր մանուկներին» ընկերության:

Խմբ.-հրատ.-ներ` Կատարինե Լիսիցյան, Ստ. Լիսիցյան:

32-48 էջ, 27 X 18 սմ:

Տպ. Ն. Աղայանի: