Հայ Մամուլի Պատմություն

Մշակ, Թիֆլիս, 1872- 1921

Գրական և քաղաքական լրագիր: Շաբաթաթերթ, եռօրյա, երկօրյա, շաբաթը հինգ անգամ:

Խմբ.- հրատ.` Գրիգոր Արծրունի, ապա` Ալեքսանդր Քալանթար, Համբարձում Առաքելյան, Արշ. Մխիթարյան, Հովհ. Ստեփանյան, Լևոն Քալանթար, Առաքել Բաբախանյան (Լեո): Հրատ.- ներ` Ալ. Քալանթար, Մ. Մելիք- Աղամալյան, Անդրեաս Արծրունի, Ն. Տեր Մամիկոնյան:

4 էջ, 53 X35 սմ, ապա` 64 X 44 սմ, 55 X 38 սմ, 45 X 32 սմ:

Տպ. Ծերեթելի և ընկ. ապա` Հովհ. Մարտիրոսյանի, Կովկասյան կառավարչապետի, «Էկոնոմիկա», «Սլովո»:

(«Մշակի» 1872- 1875 թթ. Մատենագիտությունը տե’ս Բաբայաններ Մ. Հ. և Ա. Ս., Խանզադյան Փ. Հ. – «Մշակ» լրագիր (Թիֆլիս): Բովանդակության ցանկ: Երևան 1975, 350 էջ):