Հայ Մամուլի Պատմություն

Գարուն, Թիֆլիս, 1866

Ամսագիր ազգային լուսավորության և դաստիարակության:

Խմբ.- հրատ.` Ստեփանոս ավ. Քհ. Մանդինյանց:

(1-8), 64 էջ, 24 X 14 սմ:

Տպ. Էնֆիաճյանցի և ընկ., ապա` Գլխավոր կառավար. Փոխարքային Կովկասու: