Հայ Մամուլի Պատմություն

Կռունկ Հայոց աշխարհին, Թիֆլիս, 1860-1863

Հանդես ամսօրյա: Ազգային, բարոյական լուսավորության, նվիրյալ նախնի և արդի Հայաստանյայց:

Հրատ. և տնօր.` Համբ. Էնֆիաճյանց, խմբ.` Մարկոս Աղաբեկյան:

(48 համար), 40 էջ, 23 X 16 սմ:

Տպ. Մելքումյանցի և Էնֆիաճյանցի:

(Տե’ս «Հայկական աշխարհ»: Հանդեսի մատենագիտությունը տե’ս Զեյթունյան Ա. Ս.- «Կռունկ Հայոց աշխարհին» և «Հայկական աշխարհի Կռունկ» կամ «Հայկական աշխարհ» ամսագրերի մատենագիտություն աշխատության մեջ, Երևան, 1982, էջ 1-48):