Հայ Մամուլի Պատմություն

Արարատ, Թիֆլիս, 1850 – 1851

Լրագիր քաղաքական, առևտրական և բանասիրական (շաբաթաթերթ):

Խմբ. Հրատ.` Գաբրիել ք. Պատկանյան:

(1-33), 16 էջ 22 X 15 սմ:

Տպ. Գ. Ք. Պատկանյանի: