Հայ Մամուլի Պատմություն

Ազգասէր Արարատեան, 1848, Կալկաթա, 1848-1852.

Հանրապատում տասնօրագիր, ապա` կիսամսագիր:

Վերատեսուչ` Մեսրոբ Դ. Թաղիադեանց:

(1-86), 8 էջ, 28 X 20սմ:

Տպ. «Ազգասէր Արարատեան»-ի:

(Շարուն. «Ազգասէր»-ի գրաբար):