Հայ Մամուլի Պատմություն

Կովկաս, Թիֆլիս, 1846-1847

Կազեթա քաղաքական և բանասիրական, ապա Լրագիր քաղաքական և բանասիրական (շաբաթաթերթ):

Խմբ-ներ` Հակոբ Արզանյան, Հակոբ Կարենյան (Կարինյան), ապա նաև Գաբր. Քհ. Պատկանյան: (Անվանական խմբ.` Յոսիֆ Ի. Կոստանդինով):

(100 համար), 4 էջ, 43 X 31 սմ:

Տպ. Ներսիսյան դպրոցի:

(Զուգահեռաբար ռուսերեն »Кавказ» թերթի հետ, գրաբար):