Հայ Մամուլի Պատմություն

Արևելյան Ծանուցմունք, 1816

(Շաբաթաթերթ):

Խմբ.- հրատ.-ներ` Կղեմես Շահվերդյան և Ի. Ֆոն Վայսքհոֆեն:

(1-27) 4 էջ, 37 X 24 սմ:

Տպ. Ի. Վայսքհոֆենի:

(Восточная извеситя-ին զուգահեռ, հայերեն-ռուսերեն):