Հայ Մամուլի Պատմություն

Դիտակ Բյուզանդյան, 1812, Վենետիկ 1812-1816

Պատմություն քաղաքական և պատերազմական, բանասիրական ու եկեղեցական դիպվածներու, որ հիմըկվան ատեններս կըլլան աշխարքիս վրա: (Կիսամսյա, շաբաթաթաերթ, եռօրյա):

Հրատարակություն Արշարունյաց ընկերության:

Խմբ.` Գրիգոր վ. Գապարաճյան (Խապարճյան), ապա նաև Մադաթիա Փյուսկյուլճյան, Մանուել վ. Ջախջախյան:

(1-42), 4-8 էջ, 24 X 17սմ:

Տպ. Ս. Ղազարի: