Հայ Մամուլի Պատմություն

Եղանակ Բյուզանդյան, Վենետիկ, 1803-1820

(Տարեգիր): Ի միաբանութենե Մխիթարյան: Խմբ. Ղուկաս Վ. Ինճիճյան:

288-300 էջ, 15 X 10 սմ:

Տպ. Ս. Ղազարի:

(Շարուն. «Տարեգրություն»-ի: Լեզուն` աշխարհիկ-ռամկական: