Հայ Մամուլի Պատմություն

Քուրա, Մոսկվա, 1923, 1928

Գրական-գեղարվեստական, սատիրական թերթ:

Օրգան պրոլետարական ստեղծագործության: Հրատ. «Մուրճ և մանգաղ»:

Խմբ.` Գուրգեն Հայկունի:

(1-3), 16 էջ, 35X 27 սմ, ապա` 122 էջ, 27 X 20 սմ:

(Առաջին գիրքն ունեցել է «Կոկորդիլոս» հավելվածը, 8 էջ, երկրորդը լույս է տեսել «Գրական-գեղարվեստական ժուռնալ» ենթավերնագրով, երրորդը` իբրև Մոսկվայի հայ պրոլետարական գրող-արվեստագետների «Քուրա» խմբակցության հասարակական-քաղաքական, գրական-գեղարվեստական և քննադատական ալմանախ, 180 էջ):