Հայ Մամուլի Պատմություն

Սիոն, Երուսաղեմ, 1866-1877, 1927-1980 (Շ)

Ամսագիր ազգային, բանասիրական և գրագիտական: Պաշտոնաթերթ Պատրիարքության հայոց Երուսաղեմի:

Խմբ.` Տիգրան Թ. Սավալանյան, ապա Մելիքսեդեկ վ. Մուրատյանց, Կյուրեղ վ. Սրապյան, Սահակ վ. Խապայան:

Նոր շրջան: Ամսագիր կրոնական, գրական, բանասիրական:

Խմբ.-պետ` Բաբկեն արք. Կյուլեսերյան, ապա` Տիրան վ. Ներսոյան, Թորգոմ արք. Գուշակյան, Եղիշե արք. Տերտերյան (Եղիվարդ). Շնորք եպ. Գալուստյան, կրկին Եղիշե արք. Տերտերյան, Արա Գալայճյան:

24 էջ, 26X 17սմ, ապա 32-52 էջ, 28,5 X 20սմ:

Ս. Հակոբյանց տպ.