Հայ Մամուլի Պատմություն

«Պրոլետարիատի կռվի» թերթիկը, Թիֆլիս, 1903-1904

Ռուսաստանի սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական կուսակցության Կովկասյան միության օրգան:

(1-14,) 8 էջ, 36 X 22 սմ:

Միության տպարան (Հավլաբարի ընդհատակյա):

(Հավելված «Պրոլետարիատի կռիվը» թերթի, հայերեն- վրացերեն-ռուսերեն):