Հայ Մամուլի Պատմություն

Պատանի, Թիֆլիս, 1910-1915

Գրական-գեղարվեստական ալմանախ (եռամսյա):

Խմբ.-հրատ-ներ` Միսաք Էփրիկյան, Նշան Մկրտչյան (պաշտոնապես` Բագրատ էփրիկյան):

64 էջ, , 22 X 15 սմ:

Տպ. «Պրոգրես», ապա` Շապսոնի, Կերսելիձեի, «Հերմես»:

(Հետագայում լույս է տեսել «Գրական- գեղարվեստական ալմանախ» անունով):