Հայ Մամուլի Պատմություն


Սիոն, Երուսաղեմ, 1866-1877, 1927-1980 (Շ)

Ամսագիր ազգային, բանասիրական և գրագիտական: Պաշտոնաթերթ Պատրիարքության հայոց >>

Գարուն, Թիֆլիս, 1866

Ամսագիր ազգային լուսավորության և դաստիարակության:

Խմբ.- հրատ.` Ստեփանոս ավ. Քհ. >>

Արարատ, Վաղարշապատ (Էջմիածին), 1868-1919

Կրոնական, բարոյական, պատմական, բանասիրական և ազգային: Պաշտոնական ամսագիր Հայրապետական աթոռ ս. >>

Արևելյան մամուլ, 1871, Զմյուռնիա, 1871-1909, 1919-1922

Ազգային, գրական և քաղաքական ամսագիր:

Խմբ.- տնօր.` Մատթեոս Մամուրյան, ապա, 1901-ից` Մ. >>

Փարոս, Մոսկվա, 1872- 1876

Խմբագիր բանասիրական գիտելյաց (տարեգիր):

Հրատ.` Զարմայր Մսերյանց:

(1-5), 48- 64 էջ, 21 X 14 սմ:

Տպ. >>

Մշակ, Թիֆլիս, 1872- 1921

Գրական և քաղաքական լրագիր: Շաբաթաթերթ, եռօրյա, երկօրյա, շաբաթը հինգ անգամ:

Խմբ.- հրատ.` Գրիգոր >>

Փորձ, Թիֆլիս, 1876-1881

Ազգային և գրականական միամսյա հանդես (նախ` եռամսյա):

Խմբ.-հրատ.` Աբգար Հովհաննիսյան:

150-486 էջ, >>

Մետեորա, Զմյուռնիա, 1880-1881

Գիտական, ազգային և գրական հրատարակություն (կիսամյա հանդես):

Խմբ.- հրատ.` Գրիգոր >>

Արձագանք, 1882, Թիֆլիս, 1882-1898

Գրական և քաղաքական լրագիր (շաբաթաթերթ, վերջում` երկօրյա):

Խմբ.-հրատ.` Աբգար Հովհաննիսյան:

8 >>

Աղբյուր, Թիֆլիս, 1883-1918

Պատկերազարդ մանկական ամսագիր («Դաստիարակ») մանկավարժական հանդես- հավելվածով ծնողների և >>